Headerbild

Kategorier

Grattis Niklas!

2013-12-16 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Grattis Niklas till Kumla kommuns ungdomsledarstipendiat för ledare upp till 25 år. Klubben är stolt att ha en ledare som du hos oss. Kommunens motivering lyder:

Niklas Sandberg visar genom sitt engagemang och ledarskap hur viktigt det är för barn och ungdomar att ha goda förebilder. Genom sitt ledarskap möter han alla på ett rakt och rättvist sätt. Niklas har förmågan att anpassa verksamheten utifrån var och ens förutsättningar vilket bidrar till att barn och unga känner sig uppmärksam-made och delaktiga oavsett kunskapsnivå. Det arbete och engagemang Niklas lägger ned på både föreningen och barn och ungdomar är beundransvärt. Genom sitt tålamod och rättvisa ledarskap får han deltagarna att känna sig trygga, respekterade och delaktiga.

Niklas har varit aktiv spelare i Carlton i 15 år. Sedan 2007 är han ungdomsledare och 2010 blev han invald i styrelsen som ungdomsansvarig. Förutom det lokala engage-mang som Niklas har är han även invald i Mellansvenska badmintonförbundets sty-relse. Badmintonklubben Carlton vill med nomineringen uppmärksamma Niklas goda ledarskap, hans engagemang och den förebild han är för barn och unga.